Mellerudskaninen


Mellerudskanin


Mellerudskaninen är en lugn och social kanin av medelstorlek. Rasen har tidigare fungerat som husbehovsdjur. Djurantalet ligger idag omkring 110 djur i vinterstall vilket betyder att mellerudskaninen är starkt hotad som ras. Alla som är intresserade av att vara med och bevara denna lantras för eftervärden är varmt välkomna!

Djuren från ursprungsbesättningen har normal, kort päls och vanligtvis stående öron. Kaninerna liknar mycket gotlandskaninen i kroppsbyggnaden. Djuren hölls för köttet men en del djur såldes även som sällskapsdjur. Till temperamentet är de något lugnare än gotlandskaninen, men fortfarande nyfiken och social. Tidigare har fler färger funnits men nu finns endast svartvita djur med holländskt teckning och albino. Vikten för vuxna djur ligger mellan 3 och 3,5 kg och kullstorleken varierar mellan 2-9 födda ungar per kull med ett kullmedel strax över 4.

I oktober 2001 gjordes ett första besök hos ”Edith i Sjöskogen” sedan föreningen Gotlandskaninen blivit uppmärksammad på att den dövstumma äldre damen höll en intressant grupp kaniner av äldre härstamning. Djuren har sedan 1937 funnits i Mellerud då Ediths familj flyttade dit från Stora Grimön i Vänern. Den enda kända inkorsningen av djur utifrån är från 1968. Då togs två svart-vit brokiga djur, en hona och en hane, in i besättningen. Djurantalet i har tidigare legat kring 15-20 men minskade under de sista åren drastiskt. De sista djuren köptes ut från ursprungsbesättningen under 2007.

Kaninerna har, trots stark inavel, inte visat några tydliga inavelsrelaterade symptom som nedsatt fertilitet, missbildningar, dåligt temperament eller dålig tillväxt. Det är självklart viktigt att så snabbt som möjligt kraftigt öka djurantalet och antalet besättningar som håller djur. Flera små besättningar är ur flera synpunkter bättre än få stora, bl a smittskyddstekniskt och vid rovdjursangrepp. Med så få djur är det angeläget att samtliga friska och sunda djur lämnar avkomma efter sig och att varje djur lämnar ungefär lika många avkommor efter sig. Samarbetet mellan genbanksbesättningarna är mycket viktigt vid nyrekrytering av avelsdjur och för att sätta ihop nya avelspar. Vid årsskiftet 2011-2012 fanns 112 vuxna djur fördelat på 33 besättningar.

I slutet av oktober 2011 godkände Jordbruksverket Föreningen Gotlandskaninens avelsplan för mellerudskanin och därmed är nu mellerudskaninen officiellt en svensk lantras.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Mellerudskaninen! Det finns ett stort behov av fler intresserade djurhållare och uppfödare.

Genbanksansvarig Ylva Mårtensson
E-post: mellerudskanin@gotlandskaninen.se
För mer information, gå in på Föreningen Gotlandskaninens hemsida: www.gotlandskaninen.se